หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพ
โดย : admin
อ่าน : 1997
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพ

 •  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   โครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่สื่ออิเล้กทรอนิกส์
         โครงการบวร
           โครงการ  วันพ่อ 
          โครงการ วันแม่ แห่งชาติ
          โครงการวันสำคัญทางศาสนา