: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 20/12/2544 : :


บูม
ชื่อ-นามสกุล : 
ปรเมศวร์  ขุนพรมเกสรร
ชื่อเล่น : 
บูม
วันเกิด : 
20 ธ.ค. 2544
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Porametboom.06.07.60@gmail
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
8 ม.10 ต.ตำนาน
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 
93000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0801417113
กำลังศึกษาที่ : 
วิทยาลัยเทอโทโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ขายของ