[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
สัญลักษณ์  
 

คือ รูปเรือสำเภากำลังแล่นในทะเล

 
หมายถึง  การอบรมสั่งสอนสร้างทักษะให้แก่ศิษย์ เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะต้องฝันฝ่าอุปสรรค มรสุมแห่งชีวิตด้วยการใช้ความอดทน พยายาม ประคับประคองให้ไปสู่ความสำเร็จด้วยความมานะบากบั่น

อักษรย่อของวิทยาลัย
          คือ พ.บ.ธ.

 สีประจำวิทยาลัย
          คือ สี ฟ้า-ขาว  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่เน้นการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรม
          สีฟ้า    หมายถึง   การค้า   
          สีขาว   หมายถึง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม
เพลงมาร์ช  โรงเรียนพณิชยการพัทลุง

*โรงเรียนพาณิชย์  พาณิชย์พัทลุง  เด่นงามเรืองรุ่ง  ไม่เป็นรองใคร
โรงเรียนพาณิชย์  พาณิชย์พัทลุง  ตั้งใจหมายมุ่ง  ส่งเสริมการศึกษา
เพื่อลูกหลานไทย  ที่สนใจวิชา  การขาย  การค้า  ธุรกิจ  บัญชี
(ตลุง)  โรงเอ๋ย  โรงเอ๋ย  โรงเรียน  โรงเรียนพาณิชย์พัทลุง
โรงเรียนพาณิชย์พัทลุง  เป็นศรีของชาวเมืองลุง เป็นศรีของชาวเมืองลุง
พวกเราทุกคนภูมิใจ  พวกเราทุกคนภูมิใจ
โรงเรียนพาณิชย์  พาณิชย์พัทลุง  อยู่คู่เมืองลุง  รุ่งเรืองเกรียงไกร
โรงเรียนพาณิชย์  อยู่คู่ลูกหลานไทย  มั่นคงต่อไป  ก้าวหน้าสถาพร

เพลงมาร์ช  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

* ฟ้าขาว  เด่น สกาวเจิดจ้า  สถานศึกษาคู่เมืองลุง
แหล่งปัญญาประเทืองเรืองรุ่ง  จริงจังหมายมุ่ง  นำทางสร้างคน
ฟ้าขาวจะก้าวเดินต่อไป  เพื่อความสดใส  ของมวลชน
ที่หล่อหลอมอบรมเยาวชน  ถ่ายทอดฝึกฝนให้เป็นคนดี
โรงเรียนพัทลุง...บริหารธุรกิจ
โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ  นำพาชีวิตหนทางเบิกบาน
ฟ้าขาวจะดำรงยึดมั่น  สร้างสรรค์สืบสานอุดมการณ์
จะเชิดชูสถาบันของชาติ  สร้างคนฉลาด มีคุณธรรม..(ซ้ำ)..*