[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
ประวัติ  
 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ


 “โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่ตลาดบางแก้ว  ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันคืออำเภอบางแก้ว โดยอาจารย์ สุดแกล้ว  แกล้วทนงค์ 
ในปี พ.ศ. 2502  นายรัง  หนูสง ได้เข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการบริหารจัดการแทน โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปีการศึกษา 2519 ได้ทำการขยายการจัดการเรียนการสอน มัธยมปลาย สายอาชีวศึกษา ประเภทพาณิชยกรรม แผนกพณิชยการ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบางแก้วพณิชยการโดยมีนายจรัล   หนูสง เป็นผู้จัดการได้ดำเนินการอยู่เป็นเวลา 3 ปี จนสำเร็จรุ่นที่ 1 ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล ในปีการศึกษา 2522 ท่านจึงได้ย้ายโรงเรียนบางแก้วพณิชยการไปอยู่บริเวณวัดโคกเนียน เขตเทศบาลเมือพัทลุง ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และเปลี่ยนชื่อใหม่คือ โรงเรียนพณิชยการพัทลุง
ในปีการศึกษา 2524 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดสอนในรอบค่ำโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2539  ได้ย้ายโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจไปตั้งในสถานที่ใหม่ใกล้สามแยกศาลาโพธิ์ฉลอง เลขที่ 151 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และขอเปิดภาคปกติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2540 ซึ่งตรงกับวันครู นายรัง  หนูสงได้ถึงแก่กรรมได้มอบหมายให้นายกิตตน์  หนูสง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการแทน โดยมีนายจรัล  หนูสงเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา และนางพรศรี  หนูสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2543  โรงเรียนพณิชยการพัทลุงได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ในเวลาต่อมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เลื่อนวิทยฐานะโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2555 ได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั่นคือวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)