[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
  
ครู/นักศึกษา ดาวน์โหลด  
 

** เอกสารอบรม 5-7 พฤษภาคม 2561

 เอกสาร 1

เอกสาร 2 

เอกสาร 3

เอกสารเรียบเรียง SWOT Analysis

 sar 2559

* ตัวอย่างแผน อบรม

* ตัวอย่าง แผนพัฒนาการศึกษา-2560-2563

- 6 พษฤษาภาคม 2561


yesตารางให้คะแนนSWOT พาณิชย์

yesปัจจัยภายใน + ปัจจับภายนอก


แบบฟอร์มนักศึกษา 

** ตรวจสอบที่นั่งสอบ v-net  ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวช.3

** ตรวจสอบที่นั่งสอบ v-net  ปีการศึกษา 2560  ระดับ ปวส.2แบบฟอร์มธุรการ


  แบบฟอร์มแบบฟอร์มสำหรับครู/อาจารย์ด่วน สำหรับนักศึกษา  ปวช. 3 และ ปวส.2

** ให้นักศึกษาดาร์วโหลดเอกสารสมัครงาน    ดาร์วโหลดคลิก
และให้จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม MS-Word  ตามแบบฟอร์มสมัครงาน พร้อมพริ้นเอกสารส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมในการจัดกิจปัจฉิมนิเทศ

สงสัยสอบถาม อ. นิรันทร์ 0816981693   แนวปฏิบัติ โครงการ 2 ระดับ ปวส.2
  
enlightened  งานชิ้นที่ 1 การออกแบบข้อมูลในตาราง   กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 59


แบบประเมินโครงการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

เอกสารสำหรับนักศึกษา


เอกสารประกอบวิชา โครงการคอมพิวเตอร์   ภาคเรียนที่ 1/2560

 enlightened ตัวอย่างรูปแบบโครงการ 
enlightened แนวปฏิบัติ  (อย่างไม่เป็นทางการ)  

  ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงเมนู  **  ให้นักศึกษาออกแบบส่งฉบับพิมพ์กระดาษ A4 ให้ครูที่ปรึกษาโครงการ แล้วส่งในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 58enlightenedเอกสารศึกษาขั้นตอนการออกแบบสื่อการเรียน CA


ติดต่อ อ. ผู้สอน นิรันทร์  หนูสุวรรณ์   โทร. 0816981693   email  sownirun@hotmail.com


เอกสารวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์