วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ


๑๕๑ ถ.ไชยบุรี ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ. พัทลุง 93000 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ โทร. 074620619