วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 

* ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน *

๗๒ ถ.ไชยบุรี ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ. พัทลุง 93000 โทร. 074673641